Sindirim Sistemleri

Sindirim Sistemi Nedir?

Üretici (ototrof) canlılar, yaşamları için gerekli olan organik besin maddelerini fotosentez ya da kemosentez yoluyla oluşturma yeteneğine sahip iken, bu yeteneğe sahip olmayan tüketici (heterotrof) canlılar ise besinlerini dış ortamdan hazır olarak almak zorundadırlar. Hayvanlar, yedikleri besin maddelerini çoğunlukla protein, yağ ve polisakkarit şeklindeki karbonhidratlar halinde polimer yapıda alırlar. Bu polimerler canlıda enerji eldesi, organizmanın yapısına katılma, büyüme ve gelişmenin sağlanması gibi amaçlar için direkt olarak kullanılamazlar.

Çünkü dışarıdan alınan bu makromoleküller; Heterotrof canlılar tarafından dış ortamdan hazır olarak alınan besin maddelerinin hücreler tarafından kullanılacak hale getirilmesi işi sindirim sistemi tarafından sağlanır. Sindirim sistemi; besinlerin alınmasında, sindirilmesinde, emilmesinde, sindirilemeyen besin atıklarının dışarı atılmasında görev alır. Büyük yapılı besin maddelerinin enzim ve su yardımıyla yapıtaşlarına ayrılması işlemine sindirim denir. Sindirim sonucunda;

  • Monomerler hücre zarından geçerek hücre içerisine alındığında, hücrede enerji kaynağı olarak kullanılabilir, hücrenin kendi makromoleküllerinin yapımında kullanılabilir veya daha sonra kullanılmak üzere depolanabilir.
  • Sindirim reaksiyonlarında su kullanıldığı için bu reaksiyonlar hidroliz reaksiyonlarıdır.
  • Besinlerin çiğneyerek ezme veya sindirim sistemindeki kas hareketleri sayesinde fiziksel olarak küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir. Mekanik sindirim, besinlerin küçük parçalara ayırılıp enzimlerin etki edeceği yüzey alanının genişlemesine sebep olması açısından son derece önemlidir. Bu sayede kimyasal sindirim çok daha kolay şekilde gerçekleşir.
  • Sindirim faaliyetleri, hücre içi veya dışında gerçekleşebilir.</li

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir