Sitoplazma, Ribozom

Hücreler, organik yapı taşları ve mineraller dahil olmak üzere maddeleri hücre zarları aracılığıyla alır ve sitoplazmaya iletirler. Bu sitoplazmada, enzimler, RNA, organik bileşiklerin yapı taşları, atık ürünler, koenzimler, iyonlar ve su gibi maddeler bulunur. Sitoplazma, yaşamsal olayların tümünün gerçekleştiği yerdir ve bu olayların bir kısmı organellerde gerçekleştirilir.

Ribozomlar, protein sentezinin gerçekleştirildiği organellerdir. Hücrede aminoasitlerin peptid bağları ile birleştirilmesiyle protein sentezi gerçekleştirilir. Ribozomlar, granüllü endoplazmik retikulumun sitozole bakan zarı yüzeyinde, çekirdek zarının dış yüzeyinde veya serbest olarak tek tek ya da gruplar halinde bulunabilir. Her bir ribozom, büyük ve küçük alt birim olmak üzere iki kısımdan oluşur ve yüksek hızlarda protein sentezleyen hücrelerde çok sayıda ribozom bulunur.

Prokaryotların, mitokondri ve kloroplastların ribozomları küçük (70S) iken, ökaryot ribozomları büyüktür (80S). Ribozomlar, hücrenin protein sentezi yapabileceği iki yerde çalışır: sitozolde asılı halde bulunan serbest ribozomlar ve bağlı ribozomlar, E.R veya çekirdek zarı üzerinde bulunur. Sentetik proteinler, hücre içinde görev yapmak üzere veya hücre dışına gönderilmek üzere tasarlanabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir