Solunum Katsayısı

Solunum Katsayısı Nedir?

Solunum katsayısı, oksijenli solunum tepkimelerinde üretilen CO2 miktarının tüketilen O2 miktarına oranıdır. Bu oran, Rq olarak ifade edilir. Besin gruplarının solunum katsayıları birbirinden farklıdır.

Farklı Besin Gruplarının Solunum Katsayıları

Karbondioksitin tüketilen oksijenle eşit oranda oluştuğu karbonhidratlar, solunum katsayısı 1’e eşittir. Bu nedenle kapalı bir kaptaki gaz basıncı değişmez.

Yağların oksijenli solunumda kullanılması sonucunda oluşan CO2, tüketilen O2 miktarından daha az olduğu için solunum katsayısı 1’den küçüktür ve kapalı kaptaki gaz basıncı düşer.

Proteinlerin yapıtaşları olan aminoasitlerin oksijenli solunumda kullanılması sonucunda, oluşan CO2 tüketilen O2 miktarından daha fazla olduğu için solunum katsayısı 1’den büyüktür ve kapalı kaptaki gaz basıncı yükselir.

Sonuç

Solunum katsayısı, oksijenli solunum tepkimelerindeki CO2 üretimi ve O2 tüketim miktarına göre hesaplanır ve besin gruplarına göre farklılık gösterir. Karbonhidratların solunum katsayısı 1’e eşittir, yağların solunum katsayısı 1’den küçük, proteinlerin solunum katsayısı ise 1’den büyüktür.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir