Soy Ağaçları

İnsanda Mendel Kalıtımı

Bezelyeler genetik çalışmalar için oldukça uygun materyallerdir. Ancak aynı şey insanlar için söylenemez. Çünkü hem insanların eşeysel olgunluğa erişmesi uzun zaman dilimi gerektirmekte, hem de insanlar arasında bilimsel amaçlı eşleştirme uygulanamamaktadır.

İnsan karakterlerinin incelenmesinde, genetikçiler daha önce gerçekleşmiş evliliklerin sonuçlarının analiz etmeye mahkûmdurlar. Yani, belirli bir özellik açısından bir aile ile ilgili mümkün olan tüm bilgileri toplamak ve bu karakterin kuşaklar boyunca yavru nesillere nasıl aktarıldığını bir soyağacı şeklinde göstermek zorundadırlar.

Soyağaçlarında kare şeklinde gösterilen bireyler erkekleri, daire şeklinde gösterilen bireyler ise dişileri ifade etmektedir. Dişi ve erkek bireyler arasındaki yatay çizgi evlilik bağını göstermekte olup, evlilikten doğan çocuklar ise, soldan başlamak üzere doğum sırasına göre dizilmektedir. İncelenen özelliği fenotipinde gösteren bireyler ise taralı olarak sembolize edilmektedir.

Verilen soy ağacında, taralı bireyler otozomal çekinik genle taşınan bir karakteri fenotiplerinde gösteriyorsa, diğer bireylerin genotiplerini bulalım.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir