Sporla Üreme

Sporla Üreme

Canlılar arasında sporla üreme, bazı bir hücreli canlılardan mantarlara, tohumsuz bitkilere kadar çeşitli gruplarda görülebilen bir üreme biçimidir. Bu üreme biçiminde, spor adı verilen özelleşmiş hücrelerle çoğalma gerçekleşir. Sporlar, sağlam bir örtü ile kaplı olup uygun koşullarda gelişerek yeni canlıyı oluştururlar.

Diploid kromozom sayısına sahip olan canlı gruplarında sporlar mayoz bölünme sonucunda oluşurken haploid kromozom sayısına sahip olan canlı gruplarında ise mitoz bölünme sonucunda oluşur. Eşeyli sporlar, üreme hücreleri olan gametlerden farklı olarak döllenmeye gerek duymadan yeni bir birey oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Sporla üreyen canlıların yaşam döngüsünde haploid ve diploid çok hücreli yapılar birbirini takip ederek üremeleri, döl değişimi (metagenez) olarak adlandırılır.

Eğrelti otu, yaşam döngüsünde hem haploid hem de diploid çok hücreli yapılar bulundurması nedeniyle metagenezle üremeye güzel bir örnektir. Aşk merdiveni olarak bilinen eğrelti otunun yapraklarının arkasında siyah noktalar şeklinde spor keseleri bulunur. Kara yosunu, atkuyruğu gibi bitkiler de sporla üreme yapan bitki örnekleridir.

Sonuç olarak, sporla üreme, sağlam örtüyle kaplı spor hücreleri aracılığıyla çoğalma gerçekleştiren bir üreme biçimidir. Bu üreme biçimi, tohumsuz bitkilerden mantarlara kadar birçok canlı grubunda görülebilir. Haploid ve diploid yapıların birbirini takip ettiği döl değişimi ise sporla üreyen canlıların yaşam döngüsündeki önemli bir aşamadır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir