Tarımda Verim Artırma Yöntemleri

Seralarda Verimliliği Artırmak İçin CO2 Kullanımı

Tarım sektöründe başarı elde etmek için, modern tarım tekniklerinin kullanımı son derece önemlidir. Bitkisel üretim, tarla ürünleri ve bahçe ürünleri olarak iki gruba ayrılmaktadır ve özellikle bahçe ürünlerinde son yıllarda verimliliği artırmak amacıyla birçok faaliyet uygulanmaktadır. Seracılık, organik tarım gibi yöntemler bu alanda yaygınlaşmaktadır.

Seralar, bitkilerin yetişmesi için uygun şartları sağlayabilmek için kontrol altında tutulabilen yapılar olarak kullanılmaktadır. Seracılıkta verimliliği arttırmak için CO2 gübrelemesi ve yapay ışıklandırma gibi yöntemler kullanılabilir.

CO2 konsantrasyonunun normalin iki katına çıkarılması, bitki büyümesinde %30-60 oranında artış sağlamaktadır. Özellikle sera koşullarında diğer çevresel faktörlerin de uygun olması durumunda, domates, salatalık, marul, çilek gibi bitkilerde alınan ürünlerin nicelik ve niteliği iyileştirilebilmektedir.

Seralarda verimliliği arttırmanın bir yolu da, gece boyu bitkiler tarafından üretilen karbondioksidin gündüz saatlerinde fotosentezde kullanılmasını sağlamaktır. Seraların havalandırılması, gece boyu üretilen karbondioksidin kaçışını önleyebilir. Bunun yanı sıra organik gübrelerin kullanımı, mikroorganizma faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit açısından da kıymetlidir.

Seralarda verimliliği arttırmanın diğer yolları arasında, seraya ıslak saman balyaları yerleştirme, sıvı veya katı halde CO2 kullanımı ve yapay ışıklandırma yöntemleri yer almaktadır. Işığın süresi, şiddeti ve dalga boyu fotosentez üzerinde önemli etki göstermektedir. Bu nedenle, gün ışığının yetersiz olduğu zaman dilimlerinde sera bitkileri, özellikle mavi-mor ve kırmızı dalga boylarındaki yapay ışıkla aydınlatılabilir.

Seralarda verimliliği arttırmak için petrol türevlerinin yakılması da bir yöntemdir. Kış aylarında ısıtma amacıyla kullanılan propan ve bütan gibi gazların yanma sonucu oluşan CO2, bitkiler tarafından fotosentezde kullanılabilir. Ancak, bu yöntemde yanma sonucu oluşacak kükürt, bitkilere zarar verebilir.

Sonuç olarak, sera koşullarında alınan ürünün nicelik ve niteliğini arttırmak için CO2 kullanımı son derece önemlidir. Bununla birlikte, diğer faktörlerin de uygun koşullarda sağlanması gerekmektedir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir