Temel Doku,parankima

Bitkilerde temel dokular, örtü dokusu, iletim dokusu ve parankima dokusundan oluşur. Parankima dokusu, bitkinin kök, gövde, yaprak gibi organlarında bulunur ve organların içini doldurma, destekleme, depolama ve fotosentez yapma gibi işlevleri vardır. Parankima dokusu, özelleşme düzeyi düşük olan tipik bitki hücrelerinden oluşur. Bu hücreler canlı, bol sitoplazmalı ve ince çeperlidir. Morfolojik yapı ve fizyolojik işlevlerine göre 4 farklı parankima dokusu bulunur. Özümleme parankiması, bitkinin güneş gören kısımlarında bulunur ve fotosentez yaparak organik besin maddesi üretir. Dikotil bitkilerin yaprak mezofilleri, palizat ve sünger parankiması olarak iki farklı hücre tipi içerir. İletim parankiması, bitkinin su ve besin maddelerinin taşınmasını sağlar. Depo parankiması, bitki kökleri, tohumlar ve patates yumruları gibi yer altı organlarında bulunur ve karbonhidrat, protein ve yağları depolar. Havalandırma parankiması ise su ve bataklık bitkilerinin kök ve gövdelerinde bulunur ve geniş hücreler arası boşluklara sahiptir.

PDF DOSYASI İÇİN: link

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir