Meristem Doku

Meristem dokuları, bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunan ve sürekli olarak bölünen, embriyonik kökenli ve farklılaşmamış hücrelerden oluşan dokulardır. Bu hücreler, bitkinin boyuna ve enine büyümesini sağlar. Meristem dokusu hücreleri mitoz bölünme ile çoğalır ve farklılaşarak bitkinin büyüyen doku ve organlarını oluşturur.…

Temel Doku,parankima

Bitkilerde temel dokular, örtü dokusu, iletim dokusu ve parankima dokusundan oluşur. Parankima dokusu, bitkinin kök, gövde, yaprak gibi organlarında bulunur ve organların içini doldurma, destekleme, depolama ve fotosentez yapma gibi işlevleri vardır. Parankima dokusu, özelleşme düzeyi düşük olan tipik bitki…

Kollenkima

Bitkilerin büyüme sürecinde, özellikle genç gövdelerinde, yaprak saplarında ve çiçeklerinde kollenkima dokusu bulunur. Bu dokuda, yüzeyin hemen altında, kalın bir silindir şeklinde kollenkima hücreleri meydana gelir. Bu hücreler, bitkiye eğilme, bükülme ve çarpma gibi mekanik etkilere karşı dayanıklılık sağlar. Kollenkima…

Örtü Doku Epidermis

Örtü doku, bitkiyi çevresel etkilere karşı koruyan ve su kaybını önleyen bir yapıdır. Bu dokunun epidermis adı verilen kısmı, bitkinin genç kısımlarında bulunur ve bitkinin yüzeyini kaplar. Epidermis, bitkinin atmosfer ile gaz alışverişini sağlayan stomalar adı verilen deliklere sahiptir. Stomalar,…

Kök Sistemi

Bitkilerin toprağa sıkıca bağlanıp, su ve mineral alarak beslenmesini sağlayan kök, genellikle toprak altında oluşur. Ancak bazı bitki türlerinde kökler toprak üstünde de oluşabilir. Köklerin gelişmesi, tohumun çimlenme sürecinde başlar ve ana kök olarak adlandırılan ilk kökün yerini kökçükler alır.…

Kökte Primer Ve Sekonder Yapı

Kök, bitkilerin toprağa tutunmasını, su ve besinleri almasını sağlayan önemli bir organdır. Kökün yapısı, genç köklerde dört ana tabakadan oluşur: epidermis, korteks, endodermis ve merkezi silindir. Epidermis, kökün en dış yüzeyinde bulunan bir tabakadır ve kutikula tabakası içermez. Korteks, epidermis…

Gövde

Gövde, bitkilerin toprak üstünde yükselen eksen kısmıdır ve yapraklar ile üreme organlarını taşır. Ana gövde, yan dallar ve yapraklar gövdeyi oluşturur. Gövdenin birçok önemli görevi vardır. Yapraklar ve çiçekleri meydana getirerek güneş ışınlarından faydalanmalarını sağlar. Besin maddelerini depo organlarına ileterek…

Otsu Gövde

Tek çenekli bitkilerde otsu gövde yapısı, gövdenin dış yüzeyini epidermis örterken, iletim demetleri gövdenin temel dokusu içinde düzensiz olarak yer alır. Bu sebeple korteks ile merkezi öz bölgesi arasında belirgin bir sınır bulunmamaktadır. Öte yandan, çift çenekli bitkilerde otsu gövde…

Odunsu Gövde

Odunsu bitkiler ve çift çenekli bitkilerin çoğunluğu, açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkilerdir. Odunsu bitkilerin genç gövdeleri ve çift çenekli bitkilerin otsu gövdeleri, primer dokuların düzenlenişi açısından benzerdir. Sekonder büyüme, bitkinin farklı kısımlarında ve eş zamanlı olarak gerçekleşir. Mantar kambiyumu…

Yaprak

Bitkilerin hayatta kalması için en temel yapılarından biri yapraklardır. Yapraklar, gövde ve dalların nodyum bölgesinden belirli aralıklarla çıkarlar ve fotosentez ile terleme işlemlerinin gerçekleştiği temel organdır. Sürgün kısmının bir parçası olan yaprakların ömürleri sınırlı ve büyümeleri kısadır. Bitkilerin farklı tiplerde…