Çekirdek

Çekirdek, ökaryot hücrelerin yönetim ve kalıtım merkezidir. Hücrenin tüm yaşamsal faaliyetleri çekirdek tarafından yönetilmektedir. Prokaryot hücrelerde, çekirdek bulunmadığı için kalıtsal materyaller sitoplazma içerisinde dağınık halde bulunur. Ökaryot hücrelerin çoğu en az bir çekirdeğe sahiptir. Hücrelerde genellikle oval ya da küremsi…

Prokaryot Ve Ökaryot Hücreler

Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Temel Özellikleri Prokaryot ve ökaryot hücreler, hücre zarı, sitoplazma sıvısı ve kalıtım materyallerinin bulunması bakımından benzerdir. Ancak, bazı farklılıkları bulunmaktadır. Ökaryot hücrelerin DNA’sı, çekirdekte bulunurken, prokaryotlarda çekirdek zarı ve çekirdekçik bulunmaz. Prokaryotların genomları daha basittir ve…

Endosimbiyoz, Koloniler

Ökaryotlarda çekirdek oluşumu, DNA’nın hücre zarının içeri doğru göçen kısımları tarafından sarılmasıyla gerçekleşir. Endosimbiyotik hipoteze göre ise, ökaryotik hücrelerin mitokondri organeli, bir bakterinin hücreye alınması ve sindirilmek yerine korunması sonucu oluşmuştur. Kloroplastın ortaya çıkışı da benzer şekilde fotosentetik bir siyanobakterinin…

Kök Hücreler

Kök Hücre Araştırmalarının Tarihçesi Haploid kromozoma sahip sperm ve yumurtanın döllenmesiyle oluşan zigot, mitoz bölünmeleriyle hücre sayısını arttırarak yeni bir canlının oluşmasını sağlar. Ancak bu süreçte en önemli nokta, zigotun bölünmeleriyle oluşan yavru hücrelerin farklı özellikler ve görevlere sahip hücre…

Arkeler

Arkebakteriler: Özellikleri ve Yaşama Ortamları 1990’lı yıllardan önce canlılar 5 temel aleme ayrılırdı. Bu sınıflandırmada, prokaryot hücrelere sahip canlıların şekilleri (morfolojileri), beslenme tipleri ve gram pozitif ya da gram negatif olmaları önemli bir kriterdi. Ancak moleküler sistematiğin ortaya çıkmasıyla, prokaryotların…

Protista

Protista Alemindeki Canlılar Protista aleminde birçok canlı türü yer alır ve bu canlılar genellikle tek hücreli olmasına rağmen bazıları koloni olarak yaşamlarını sürdürürken bazıları ise çok hücreli yapıdadır. Bu canlılar mikroskobik olabilirler ancak bazı türleri gözle görülebilir. Canlı Türleri Protista…

Mantarlar

Mantarların Önemi Mantar ve küf kelimeleri genellikle hoş olmayan şeylerle ilişkilendirilir. Ancak, mantarlar ekosistemlerde hayati bir rol oynarlar. Ölü organizmaların, dışkıların ve diğer organik maddelerin parçalanması, mantarlar tarafından sağlanır. Ayrıca, bitkilerle mutualist birliktelik kurarak su ve minerallerin alınmasında yardımcı olurlar.…

Bitkiler

Bitkiler, kara ekosistemlerinin vazgeçilmez öğeleridir. Fotoğrafik oksijen ve besin üretimi, alglerin su ekosistemleri için yaptığı gibi, bitkiler tarafından gerçekleştirilir. Bitkiler, çok hücreli ökaryotik organizmalar olup, kloroplast sayesinde fotosentez yaparak besin üreten ototroflardır. Ancak, bazı türleri yarı parazit veya tam parazit…

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar, canlıların farklı bir türüdür ve çeşitli özelliklere sahiptirler. Bitki ve alglerin aksine, hayvanlar organik besin sentezi yapamazlar ve heterotrof canlılardır. Hayvan hücreleri, bitki ve mantarlarda olduğu gibi hücre duvarından yoksundur. Hayvanlar, sinir doku ve kas dokusu sayesinde uyartı iletimi…

Omurgasız Hayvanlar

Hayvanlar alemindeki canlılar, Süngerler, Sölenterler, Solucanlar, Yumuşakçalar, Eklembacaklılar, Derisi Dikenliler ve İlkel Kordalılar şeklinde sınıflandırılır. Süngerlerin asimetrik bir vücut yapıları vardır ve sinir ya da kas özelleşmiş hücre grupları yoktur. Sölenterlerde ise radyal simetri görülür ve ağsı sinir sistemlerine sahiptirler.…