Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar

Fotosentezin Genel Tanımı Fotosentez, bitkilerin, alglerin ve bazı bakterilerin, güneş enerjisini kullanarak, karbondioksiti oksijene dönüştürdüğü, karmaşık bir metabolik süreçtir. Bu süreç, bitkilerin ve diğer fotosentetik organizmaların enerji üretimi için temel bir kaynak sağlar. Karanlık Reaksiyonlar (Calvin Döngüsü) Fotosentezin ikinci aşaması…

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

Fotosentez, bitkilerin Güneş ışığından aldığı enerjiyle karbonhidratlar ürettiği bir süreçtir. Işık şiddeti, ışığın dalga boyu, CO2 miktarı, sıcaklık, su miktarı, ortamın pH değeri ve mineraller gibi çevresel faktörler, fotosentez hızını etkileyen faktörler arasında yer alır. Bunların yanı sıra bitkinin genetik…

Bakteri Fotosentezi

Fotosentez Mekanizmaları Canlılar dünyasında fotosentez çeşitleri arasında CO2 özümlemesi ortaktır, ancak farklı hidrojen ve elektron kaynakları kullanılarak farklı fotosentez mekanizmaları oluşur. Kloroplast organeli olmayan fotosentetik bakteriler hücre zarı kıvrımlarında klorofil pigmentleri ve elektron taşıyıcı sistem elemanlarını taşırlar. Fotosentetik Bakteri Grupları…

Tarımda Verim Artırma Yöntemleri

Seralarda Verimliliği Artırmak İçin CO2 Kullanımı Tarım sektöründe başarı elde etmek için, modern tarım tekniklerinin kullanımı son derece önemlidir. Bitkisel üretim, tarla ürünleri ve bahçe ürünleri olarak iki gruba ayrılmaktadır ve özellikle bahçe ürünlerinde son yıllarda verimliliği artırmak amacıyla birçok…

Solunum

Hücrelerin Katabolik Yolları ve Solunum Hücreler, potansiyel enerji açısından zengin organik molekülleri enzimler aracılığıyla yıkarlar ve daha az enerjili basit atık molekülleri oluştururlar. Bu süreçte açığa çıkan enerjinin bir kısmı, hücrenin yaşamsal faaliyetleri için kullanılırken geri kalan enerji ise ısı…

Kemosentez

Ototrof Beslenme Tarzı Nedir? Ototrof beslenme tarzına sahip organizmalar inorganik maddeleri organik besin sentezinde kullanırken, ihtiyaç duydukları enerjinin kaynağına göre farklılıklar gösterirler. Fotosentetik organizmalar, enerjiyi ışıktan sağlarken, kemosentetik ototroflar başka inorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan enerjiyi kullanarak besin sentezini gerçekleştirirler.…

Glikoliz

Glikoliz Nedir? Glikoliz, kelime anlamı olarak şeker yıkılması olan bir metabolik yolak olarak tanımlanır. Bu aşamada glikozun üç karbonlu iki molekül şekere yıkılmasıyla küçük şekerler oluşur. Bu şekerler daha sonra okside edilir ve kalan atomlar iki molekül pirüvat oluşturmak üzere…

Oksijenli Solunum

Oksijenli solunum, organik besinlerin oksijen varlığında enzimatik reaksiyonlarla CO2 ve H2O’ya parçalandığı ve açığa çıkan enerjinin ATP molekülünde depolandığı metabolik bir süreçtir. Aerobik solunum, bakteriler ve mitokondri bulunan tüm ökaryotik hücrelerde gerçekleştirilir. Oksijenin rolü, organik besinlerden ATP sentezi için gerekli…

Elektron Taşıma Sistemi

Elektron taşıma sistemi, ökaryot hücrelerde mitokondrinin kıvrımlı iç zarında, prokaryot hücrelerde ise hücre zarında yer alan elektron taşıyıcı moleküllerden oluşur. Glikoliz ve Krebs döngüsü reaksiyonları sırasında her glikoz molekülü için substrat düzeyinde fosforilasyonla 6 ATP sentezlenir. Bu ATP’lerin 4’ü glikolizde,…

Krebs Döngüsü

Glikozda depolanmış kimyasal enerjinin dörtte birinden azı, glikoliz ile açığa çıkar. Geri kalan enerji ise iki adet pirüvat molekülünde depolanmıştır. Eğer ortamda moleküler oksijen bulunursa, piruvat mitokondriye girer. Organik yakıtın oksidasyonu mitokondride bulunan Krebs enzimleri tarafından tamamlanır. Bu metabolik yollar…